Kérem támogassa adója 1%-val az FC Budapestet!

Egyesület neve:

FC Budapest Sólymok SE

Adószám:

18136311-1-41

1% igénylője (96 évi 126 trv.)

1. A kedvezményezettek egyik csoportját egyesületek, alapítványok,
közalapítványok, színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és más, a törvény
által egyedileg felsorolt szervezetek alkotják.

Ide tartoznak:

 • egyesületek (kivéve ebből a pártokat, a biztosító egyesületeket, továbbá a
  munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteket), ha bírósági nyilvántartásba
  vételük a 2011. év előtt már jogerőre emelkedett feltéve, hogy alapszabályuk, alapító
  okiratuk szerint legalább a 2012. év első napjától ténylegesen és megszakítás nélkül a
  Civil törvényben meghatározott közhasznú tevékenységet folytatnak;
 • az alapítványok, ha az egyesületekre is vonatkozó, az előző bekezdésben
  szereplő feltételeket teljesítik;
 • közhasznú alapítványok, közhasznú egyesületek, amelyek tevékenységüket
  állami szervvel vagy helyi önkormányzattal 2012. év előtt kötött szerződés alapján
  végzik, és 2012. év előtt bírósági nyilvántartásba vett közalapítványok,
  ha az alapcél szerinti közhasznú tevékenységüket 2012. év első napja óta megszakítás
  nélkül végzik.

A kedvezményre igényt tartó, előzőekben említett szervezeteknek a rendelkező
nyilatkozatok megszerzése érdekében közölniük kell az adószámukat azokkal az adózó
polgárokkal, akiknek a rendelkező nyilatkozatára számítanak. Ez az eljárás alaki
kötöttségek nélküli, megvalósítható személyes kapcsolatfelvétellel, szórólapokkal,
egyéb – jogszabályba nem ütköző módon történő – figyelemfelhívással, hirdetéssel.

A támogatók toborzásához előzetes adóhatósági engedélyre nincs szükség, így az
előzetes engedélykérések, a szórólapok véleményezésre történő megküldése
szükségtelen időkiesést jelenthet.

2013. 08. 06.

Print Friendly, PDF & Email